Tilslutning:  

Der er i hele foreningens område etableret kabelføring til de enkelte byggegrunde med tilslutnings mulighed, i lejeboliger er der etableret hus installation, hvis den er afbrudt kan åbning ske ved henvendelse til foreningen, eller benyt bestillinger/ændringer på hjemmesiden hvor du også finder yderligere informationer. Bestillinger  Ændringer 

Der er gratis tilslutning til vores kabelnet 

Firmaer og offentlige rum

Signalet på fællesantennen er fra antenneanlæggets side, som udgangspunkt alene ophavsretligt clearet til brug i private boliger. Andre former for anvendelse, som til virksomheder, institutioner og offentlige rum, herunder kontorer, mødelokaler, butikker, hospitaler, fængsler og hoteller mv., er derfor ikke omfattet, og medlemmet må i sådanne tilfælde indgå særskilt aftale med den/de relevante ophavsretshavere.

Sortseere og piratinstallationer er uønskede

For hver stikledning fordres ét medlemskab i fællesantennen. Tilslutningen gælder alene for den husstand med hvilken aftalen er indgået. Det er således ikketilladt at videreføre signalet til andre. Hver bolig skal have sin egen stikledning fra skillelinjen, der typisk er et skab ved skel, og skillelinjen skal findes på et sted, fastlagt af Dansk Kabel-tv, hvor service har adgang. Eventuel ved udleveret nøgle.

Enhver tilkobling skal derfor foregå via en aftale med bestyrelsen, så en registrering af medlemskabet sikres.

Det er ikke tilladt at åbne skabene, hvor skillelinjen findes. Man må ikke selvkoble sig til eller fra ved skillelinjen.

Overtrædelse er at betragte som tyveri. Det kan resultere i en po­li­ti­an­mel­del­se og afbrydelse af stikledninger, hvorfra der er ulovligt installation, og der kan ventes krav om erstatning. Især når det er bestyrelsen eller ser­vi­ce ­fir­ma­et der finder overtrædelsen. Men opdager du et problem her, så kontakt bestyrelsen så vi sammen kan finde en løsning og lovliggørelse.

Der fordres medlemskab i fællesantennen inden der tegnes abonnement hos youSee.

 
Vi kan desværre ikke forsyne nedenstående da vi ikke har kabelnet i områderne, vi har ikke økonomi til at etablerer et kabelnet i konkurrence med Ewii og TDC da de etablerer det gratis hvem der så end betaler og med gratis tilslutning, vi er naturligvis kede af at man som beboer i de to områder ikke kan få de samme betingelser som i det øvrige område.


Kobbelvænget: 

ikke tilslutnings mulig til Grundet Antenneforening  

                   

I øjeblikket er Birch Ejendomme i gang med at opføre udlejnings rækkehuse og 

lejligheder, man skal her være opmærksom på at Birch Ejendomme ikke ønsker

at yde den service at give kommende lejere mulighed for at tilslutte sig den

lokale antenneforening og derved opnå samme vilkår og en årlig besparelse på mellem kr. 1000,- og kr. 1500,- om året. i er henvist til det frie marked.


Vi kan kun beklage et Birch ejendomme har den holdning.Bakkebyen:
Ikke tilslutnings mulig til Grundet Antenneforening


Vedr. nyt projekt på 54 udlejnings rækkehuse mellem Nørremarks hallen og Kobbelvænget, samt kommende udstykninger.

Her skal her være opmærksom på at bygherre mener hans lejere får et tilfredsstillende tilbud af tv/internet fra anden leverandør der etablerer fibernet gratis og derfor ikke er interesseret i den ekstra omkostning som adgang til Grundet antenne forening vil medføre .

Derfor ønsker man ikke at yde den service at kommende lejere/beboer får mulighed for at tilslutte sig den  lokale antenneforening og derved få samme vilkår som øvrige i området og opnå en årlig besparelse på mellem kr. 1000,- og kr. 1500,- om året. man er henvist til det frie marked.    
Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os