Grundet området er en del af Nørremarken.


Bydelen ligger i den nordlige del af Vejle - afgrænset mod syd af bakkerne ned mod byen, mod vest af den smukke Grejsdal, mod nord af Store Grundet og mod øst af Horsensvej. Området består primært af parcelhusbyggeri, men har også bofælleskaber, børneinstitutioner plejehjem m.m.

Foreningens start:

Foreningen blev startet i 2003 på baggrund af udbygningen i området hvor der kom flere grundejerforeninger til, før var den kun en del af Lille Grundet Grundejerforening.

Drift af antenneforeningen:

Det blev vedtaget på den stiftende generalforsamling at der fremover skulle være en fælles antenneforening der skulle varetage de fælles interesser og drift af foreningen fremover og derved sikre det bedst mulige udbud af programpakker og priser på drift og vedligeholdelse.

De tilsluttede grundejerforeninger ejer den del af antenneanlægget der ligger indenfor eget område men har overdraget vedligeholdelse og drift til Grundet antenneforening som er en sammenslutning af de tilsluttede grundejerforeninger, derved sikres en bedre økonomi i forbindelse med serviceaftaler og programafgifter.

Bestyrelsen er sammensat af valgt/udpeget medlemmer i grundejerforeningerne

Medlemskab/økonomi:

Alle der bor i de tilsluttede Grundejerforeningerne skal betale et kontingent til drift og vedligeholdelse af anlægget i lighed med de øvrige driftsudgifter i Grundejerforeningen, af praktiske årsager opkræves den kontingent af Antenneforeningen.

Efter en lovændring hvor man ikke mere kan kræve at der etableres fællesantenneanlæg i henhold til lokalplanen, har Grundejerforeningerne besluttet at de på privatretslig grundlag fortsat vil yde den service i foreningen, hvilket der er lovgrundlag for.

Det skal bemærkes at der aldrig har været pligt til at modtage tv signaler fra foreningen.

(læs mere under medlemsgrupper)


 Kabelnettet:

Da området i sin tid til blev udstykket af kommunen, var man på det tidspunkt fremsynet og etablerede i forbindelse med byggemodningen et kabelnet der fremover gav kommende beboer valgfrihed med hensyn til valg af tv/internet-forsyning.Da der blev etableret private udstykninger og loven for lokalplaner blev ændret havde projekthaver ikke den samme holdning og ønskede ikke at grundprisen/lejemål var inkl. tilslutningsmulighed til antenneforeningen. Efterfølgende har Antenneforeningen etableret kabelnet i de områder for at sikre kommende køber/beboer mulighed for tilslutning til den lokale Antenneforening og derved sparer penge på tv/internet, det har så også betydet at vi opkræver et symbolsk tilslutnings gebyr der hurtigt tjener sig ind igen i følgende områder Fyrretoften-Grandtoften-Lærketofte-Kløvermarken-Korntoften 86-112- og Kobbelvænget.

I bestyrelsen er der stort fokus på hele tiden at vedligeholde og udvide vores kabelnet, samt leve op til de krav der stilles til levering af stabile og prisbillige TV, Internet og telefoniløsninger. Vi har derfor i dag et stabilt og driftssikkert kabelnet.Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os