Hvad består kontingentet af?

Kontingentet består af

Foreningsbidrag: til drift af foreningen  

Driftudgifter der dækker den daglige drift samt løbende vedligeholdse- og anlægsarbejder i vort kabelnet. 

Programpakker: dækker programafgifter betaling for betalingskanaler og afgift til COPYDAN. 

Forenings bidraget og programafgifterne er momspligtige, mens COPYDAN er momsfri. 

COPYDAN dækker ophavsretslige afgifter for de radio- og TV- programmer vi sender på antenneanlægget. Det er en lovpligtig afgift og fastsættes hvert år af COPYDAN som en bestemt sats for hvert radio- og TV-program. Da afgifterne er fritaget for moms, optræder de som momsfrit beløb på kontingentopkrævningen.

Hvor finder jeg mit medlems nr. ?

det er det nr. der på girokortet står over dit navn

Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os