Manglende betaling

 
Det er menneskeligt at glemme, men ved for sent betaling af kontingent,

udsendes rykker.

 

 1 rykker ( en uge efter betalingsfrist)  manglende indbetaling med tillæg på

                  rykkergebyr kr. 50,-

 2 rykker ( en uge efter første rykker) med tillæg på rykkergebyr  kr. 100.-

Betales denne rykkerskrivelse ikke til tiden afbrydes forbindelsen   (rammer også  internet) uden yderligere varsel.

 

NB: ved udsendelse af  rykker medsendes nyt girokort med skyldig kontingent inkl. rykkergebyr og det er det girokort der skal benyttes og ikke det gamle  uden rykkergebyr. 

Vi oplever desværre at restanter finder det gamle girokort frem i den tro at de kan undgå rykkergebyret hvilket naturligvis ikke er tilfældet og hvis det ikke bliver betalt er man fortsat i  restance og vil tilgå ny rykker. 

 

Hvis der ikke efter 2 rykker er indgået aftale om betaling fremsendes  kravet  til inkasso med deraf følgende ekstra omkostninger og reg. i skyldner registret. Sat lukning af tv/internet. Derudover tillægges kr. 400,- for lukning og evt. kr. 400,- for genåbning + kontingent for resten af året..

     
Har du problemer med betalingen så kontakt kasseren han er til
at snakke med så du undgår lukninger m.m. 

 


      


Bemærk, at en lukning/genåbning af forbindelsen koster 800,- kr., foruden skyldigt kontingent og rykkergebyrer.


Lukning medføre ligeledes at internetforbindelsen bliver afbrudt.  

 

 

Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os