Grundet området er en del af Nørremarken.


Bydelen ligger i den nordlige del af Vejle - afgrænset mod syd af bakkerne ned mod byen, mod vest af den smukke Grejsdal, mod nord af Store Grundet og mod øst af Horsensvej. Området består primært af parcelhusbyggeri, men har også bofælleskaber, børneinstitutioner plejehjem m.m.

Foreningens start:

Foreningen blev startet i 2003 på baggrund af udbygningen i området hvor der kom flere grundejerforeninger til, før var den kun en del af Lille Grundet Grundejerforening.

Drift af antenneforeningen:

Det blev vedtaget på den stiftende generalforsamling at der fremover skulle være en fælles antenneforening der skulle varetage de fælles interesser og drift af foreningen fremover og derved sikre det bedst mulige udbud af programpakker og priser på drift og vedligeholdelse.

De tilsluttede grundejerforeninger ejer den del af antenneanlægget der ligger indenfor eget område men har overdraget vedligeholdelse og drift til Grundet antenneforening som er en sammenslutning af de tilsluttede grundejerforeninger, derved sikres en bedre økonomi i forbindelse med serviceaftaler og programafgifter.

Bestyrelsen er sammensat af valgt/udpeget medlemmer i grundejer-foreningerne

Medlemskab/økonomi:

Alle der bor i de tilsluttede Grundejerforeninger og lejeboliger skal betale et kontingent til drift og vedligeholdelse af anlægget i lighed med de øvrige driftsudgifter som opkræves over Grundejerforenings kontingentet eller husleje. Antenneforeningen administrere serviceaftaler. 

Efter en lovændring hvor man ikke mere kan kræve at der etableres fællesantenneanlæg i henhold til lokalplanen, har Grundejer-foreningerne besluttet at de på privatretslig grundlag fortsat vil yde den service i foreningen, hvilket der er lovgrundlag for.

Det skal bemærkes at der aldrig har været pligt til at modtage tv signaler fra foreningen.

 
Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os