Databeskyttelsesforordning:


De nye EU-bestemmelser vedr. beskyttelse af persondata træderi kraft den 25. maj. 2018

i den forbindelse er der skærpede krav til hvordan personfølsomme data skal behandles.

Nedenstående er oplysninger om hvordan vi behandler ogopbevarer data fra vor medlemmer

Som udgangspunkt har vi ikke personfølsomme oplysninger

I vort medlems kartotek registrer vi 

·      Navn på medlemmet

·      Adresse evt. tlf. nr.

·      Navn på den grundejerforening man er medlem af

·      Hvilken tv-programpakke man har

·      Betalingsform for kontingent kvartal/år

Ved udmeldelse/flytning slettes alle informationer

 

Videregivelse af oplysninger til leverandører:

 

youSee:

Hos youSee registrerer vi kun adresse uden navn på tilslutnings muligheder så vi i deres selvbetjeningsportal kan ændre medlemmers programpakker. Hvis du får andre produkter hos youSee, internet, telefoni, boks,bland selv foretager de personregistrering som vi ikke er bekendt med.

 

Dansk Kabel TV:

I forbindelse med pakkeskift/åbning/lukning fremsendesbestilling til DKTV med oplysning om navn og adresse samt evt. tlf. nr.

 

Dansk kreditor Service:

I forbindelse med inkassosager fremsendes medlems oplysninger til brug for inddrivelse, hvis sagen kommer i foged retten/byretten vil der i sagens agter indeholde personfølsomme oplysninger.

Når sagen er afsluttet, vil alle sagsakter blive slettet.

 

Opbevaring af data:

 

Oplysninger/informationeropbevares på foreningens Komputer og lagres extern på Google drev hvor der ogsålaves backup.

Foreningenhar en database hvor medlemsoplysninger og økonomi opbevares/behandles.

 

Indsigt i data:

Der kan altid rekvireres udskrift af stamkort med indhold af de oplysninger vi registrerer.

 

Sagsbehandling/information:

Hjemmeside:indeholder kun person oplysninger om bestyrelsen samt generel information

Mail:foreningen benyttet Outlook til sagsbehandling


Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os