Udmeldelse:     Udmeldelse af Antenneforeningen for medlemmer der samtidig er medlem af en Grundejerforening, omfatter også lejeboliger der er medlem af en grundejerforening kan i henhold til aftale med grundejerforeningerne kun ske ved at man overgår til kun at betaler dækningsbidrag (B-medlemsskab) til dækning af drift og vedligeholdelses udgifter af anlægget (som er en del af de normale drift  og vedligeholdelses udgifter af grundejerforeningens anlæg). Af praktiske årsager opkræver Antenneforeningen dette beløb hos nogle, da den forhandler aftaler og betaler udgifterne.

Opkrævning af driftsudgifter omfatter ikke medlemmer af nedenstående Grundejerforeninger da de opkræver driftsudgifterne over grundejerforeningens kontingent.

Skovbyens Grundejerforening

Skovbyens Grundejerforening for storparceller

Kløvermarkens Grundejerforening

Bofællesskabet Lille Grundet

Grundejerforeningen Grandtoften-Lærketoften-Fryretoften Vejle


Overgang til ovenstående skal ske med 3 md. varsel til udgangen af et kalenderår, det skal bemærkes at programpakker kan afmeldes med 1 md. varsel fra den første i en måned.


      
Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os