I vort forsyningsområde er der ikke pligt til at modtage tv/internet forsyning fra Grundet Antenneforening men du får hos os den laveste pris. Alle i området skal betale til drift og vedligeholdelse af kabelnettet som grundejerforeningerne ejer uanset om man modtager tv/internet fra Antenneforeningen, opkræves over grundejerforenings kontingent elle husleje. Hvis du ønsker at modtage TV/Internet eller kun internet skal du være medlem af antenneforeningen. 

A-Medlemmer: modtager TV/Internet


          Som medlem af antenneforeningen kan du  deltage i de møder og generalforsamlinger som Antenneforeningen afholder samt modtage info materiale og tilbud. Betaler medlemskontingent til dækning af foreningens driftsudgifter.


A-Medlemmer: kun Internet

Skal være medlem af antenneforeningen

          Som medlem af antenneforeningen kan du  deltage i de møder og generalforsamlinger som Antenneforeningen afholder samt modtage info materiale og tilbud. Betaler medlemskontingent til dækning af foreningens driftsudgifter.


 

             B-Medlemmer: modtager ikke TV/Internet 

            

          Omfatter medlemmer af grundejerforeningerne og lejeboliger som er medlem af en grundejerforening og som ikke modtager TV/internet signal fra Antenneforeningen. I den gruppe kan man ikke deltage i de aktiviteter Antenneforeningen afholder.   


  C-Medlemmer: modtager TV/Internet 


         Omfatter lejeboliger St. Grundet Alle, som ikke er medlem af en grundejerforening. Den gruppe betaler medlemskontingent og 

         et dækningsbidrag til afholdelse af de udgifter der er forbundet med drift og vedligeholdelse af den del af anlægget der omfatter ejendommen(udlejer ønsker ikke at det indgår i driftsudgifterne på ejendommen og derved huslejen)  Som medlem af antenneforeningen kan du  deltage i de møder og generalforsamlinger som Antenneforeningen afholder samt modtage info materiale og tilbud m.m. 

         Kontingent se prislisteCookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os