Tilmelding til Grundet antenneforening

Grundejerforeninger


 
I områder hvor der er etableret en grundejerforening er grundejerforeningen ejer af forsyningsnettet inden for eget område, udgiften til kabelnettet blev indregnet i byggemodningen af grunden og derfor skal der ikke betales tilslutningsafgift. Hvis boligen er tilsluttet skal der evt. kun betales for åbning (hvis forbindelsen er lukket) se prisliste

Ved ændring af programpakke (som udgangspunkt er der Fuldpakke) til Mellempakke eller Grundpakke skal der monteres filter


Nye udstykninger efter 2014

 

I forbindelse med lovændring vedr. lokalplanbestemmelser er der ikke mere pligt til at etablere kabelnet ved byggemodning det er op til projekthaver at yde den service og indregne udgiften i grund/hus prisen så det kan indgå i byggeomkostningerne, men den service yder man ikke.

Antenneforeningen har derfor etableret kabelnet i de områder

Tilslutning i nybyggeri, bygherren skal betale og selv sørge for tilslutning fra forsyningsstander til boligen samt tilkobling i huset det udføres normalt i forbindelse med de øvrige tilslutninger til huset af elektrikeren eller DKTV.

Se nærmere informationer hvad der gælder for de aktuelle områder 


 

Indmeldelse/tilmelding


Indmeldelse i Grundet Antenneforening og bestilling af programpakker kan ske på nedenstående formular er der tvivlsspørgsmål kan henvendelse ske til sekretariatet 


  

 
Email
 
Adresse -> Hvor skal tilslutningen udføres
Navn
Adresse 2 post nr.
Tlf.
Vælg programpakke
Betalingsfrekvens
Bemærkning
 
Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os