Referat fra generalforsamlingen 2020
Forening: Grundet A/F
Publiceret af: Freddy Chr Olesen
Dato: 29-01-2020 16:26:47
Kategori: Generelt
     

       Til A-medlemmeraf Grundet Antenneforening

Referat

Fra generalforsamlingi Grundet Antenneforening

i Kobbelhusenesfællesbygning Ringdams Kobbel 1

27 januar 2020kl. 19.30

 

Dagsorden

 

1.    Valg af dirigent:  Bestyrelsenindstiller Helmuth Schmidt, valgt

Dirigentenkonstaterede at indkaldelsen var rettidig udsendt og dagsordnen i henhold tilvedtægterne

 

2.    Beretning om foreningens virksomhed

 

A-Formandens Beretning JesKlausen

 

Førstvelkommen til vores årlige generalforsamling, bestyrelsen er meget glad for detstore fremmøde. Bestyrelsen har det sidste år afholdt 4 møder og deltaget iflere netværksmøder i FDA-regi. Vi er stadig medlem af FDA og DKTV er voresservicepartner.

 

Vedr.vores anlæg er det desværre ikke blevet udbygget i takt med de nye boliger ivores område. Vores finansieringsaftale med YouSee eksisterer ikke længereefter TDC har fjernet alt vedr. kabling fra YouSee. Vi må derfor se vores nyenaboer uden mulighed for at blive forbundet til vores anlæg. Måske kan der ifremtiden blive tale om en anden form for samarbejde. Indtil det sker bliver dedirekte privatkunder hos Ewii eller Yousee til noget højere priser.

Voresanlæg blev sidste gang opgraderet i 2003-4 til det nuværende niveau. En nyopgradering af vores anlæg fra Docsis 3.0 til Docsis 3.1 koster 1.8 mio.kr +moms og den investering venter vi med at foretage indtil behovet for 1 Gbitforbindelser stiger. Indtil videre kan vi med det nuværende anlæg køre med 300Mbit, hvilket er rigeligt for de fleste i nogle år endnu. I øvrigt er detYouSee der tjener på internetdelen, så de har afgjort en interesse i at derbliver opgraderet.

Vedr.YouSee’s konflikt med Discovery, der endte i en skilsmisse, står vi i bestyrelsenhelt bagved. En længerevarende opgående prisskrue og krav om alle Discoveryskanaler i YouSee’s pakker passer ikke ind i at den enkelte forbruger selv skalkunne vælge hvilke kanaler der skal betales for.

Hvisvores antenneforening i fremtiden får problemer med at kunne eksistere, enten pga.størrelse, priser eller frivillige bestyrelsesmedlemmer kan et samarbejde medVejle Antenneforening være et alternativ.

Til denøvrige bestyrelse skal lyde en stor tak for samarbejdet i det forløbne år.

Somformand i nu 16 år takker jeg af og overlader posten i bestyrelsen til nyekræfter.

 

 

 

B- Programpakker Søren Wittarp

 

 

 

Et medlem spørger ind til Antenneforeningens forhold til Yousee, oghvorfor vi favoriserer YouSee. Søren svarer at det er naturligt at vi taler ogmarkedsfører YouSee når det er dem vi har valgt til at være vores leverandør afprogrampakker. Hvis en anden udbyder vælges, vil det være dem vi omtaler.

Der spørges desuden ind til vores opsigelsesfrist hos YouSee som Jesoplyser til at kunne ske ved udgangen af et kalenderår +1 år, dvs. fornuværende kan vi tidligst være ude af vores aftale med YouSee pr. 31.12.2021.

 

Et medlem oplyser at hans udsendelse stopper før tid ved ”forskudt TV”. Denforskudte udsendelse stopper når den oprindelige udsendelse stopper, hvorvedslutningen af udsendelsen ikke vises. Der er ikke andre med samme type problem,hvorfor der henvises til YouSee for fejlsøgning.

 

C- Internet Jesper Fejring

        

Vi harpå nuværende det problem at youSee har ændret deres internetpakker så vi ernedgraderet til at vi kun kan levere 150 Mbit vi forventer at det bliver sat opigen til 300 Mbit, vi har nu fået tilsagn om at det vil ske inden for kort tid.

Viundersøger i øjeblikket muligheden for at ø-opdele vores anlæg så vi måske kanblive opgraderet til 500 Mbit

Et medlem fremhæver athun kan få bedre priser på Internet fra anden udbyder. (Brugeren oplyste også at det var en Teliaforbindelse hun havde dvs. at det er en sim kort baseret forbindelse hun har,det betyder at hendes hastighed er begrænset til 4G hastigheder.)

 

D-Administration Freddy Chr. Olesen

 

Orienteredeom sekretariatets opgaver og funktioner, der har været ekstra pres på pakkeskiftfå på grund af ændring af kanaludbud men ellers sker der altid en vurdering afbehov ved årsskiftet.

Mediernesudmelding om medlems flugt er skudt langt over målet trods ændring afkanaludbud ser medlemmerne tiden an der kommer måske en løsning på kort sigt også har man jo kun 1 md. opsigelsesfrist. Pas på tilbud de har en begrænsetlevetid

Vi harhaft 5 udmeldelser som har været begrundet i sport.

 

Hjemmesiden:Vi har forsøgt at holde vores medlemmer orienteret og udviklingen vedr.Discovery med nyhedsbreve taget ud fra mediernes dækning, Jeg må indrømme atdet har været en blandet fornøjelse at læse den negative og ensidige dækningfra BT og deres læserundersøgelser hvor man kun har kunne markere negative ting,de har dog efter indlæg fra Forbrugerrådet der roser det initiativ youSeearbejder på at tage hensyn til forbrugernes behov ændret holdning hos i BT’snyhedsbreve.      

  

 

 

3.    Aflæggelse af regnskab:

 

 

 

Det skalbemærkes at udgiften til drift og vedligeholdelse af antenneanlæg (serviceaftale med DKTV) af kun er ca. halvdelen hvilket skyldes at vi har ændretaftaleperioden til at følge kalenderåret før var det 1/6 til 1/6.

Der har ogsåværet mindre forbrug på elforsyning da vi efter gennemgang konstateret at Ewiihar opkrævet for strøm til 2 forstærker som de ikke har leveret forsyning til.

Overskuddeter hensat på opsparingskonto til brug for evt. ændring/opdeling afforsyningsnettet

 

En bruger spørger under gennemgang af regnskab indtil hvad Administrationsomkostninger dækker. Freddy oplyser at det bl.a. erPorto, Tryksager, kontorartikler IT m.v. som ligger under denne post.

 

Regnskabet blev godkendt

 

 

4.    Indkomne forslag: ingen

 

5.    Budget og kontingentfastsættelse:

 

 

Copydan afgift

Vi slipper ikke helt for prisstigninger Copydan har lige meldt afgiftsstigninger ud så pr. år

GP stiger med kr. 25,-

MP stiger med kr. 22,-

FP stiger med kr. 14,-

 

 

 

Budgetgrundlagetblev gennemgået på baggrund af medlemstal og der er ikke stigninger på medlems-og driftsudgifter samt gebyrer. En lille stigning på programpakker (Copydanafgifter)

Budget godkendt

 

 

 

 

6.    Indsættelse af bestyrelse (udpeget af de respektiveforeninger)

                               Inger N. Andersen                     Skovbyens Grundejerforening for storparceller

                               NY                                             Lille Grundet Grundejerforening

                               SørenVittarp                             KløvertoftensGrundejerforening

                               Torben Eilerskov                       Korntoftens Grundejerforening

 

Daformanden som er valgt af Lille Grundet Grundejerforening stopper efter dennegeneralforsamling skal Lille grundet udpege et nyt bestyrelsesmedlem hvilket førstsker på deres generalforsamling i foråret så indtil da er posten vakant.

Bestyrelsenkonstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde

 

7.    Valg af revisor   Finn Lindgaard Extern revisor

Finnmodtager ikke genvalg og slutter efter 16 år på posten hvilket bestyrelsen harmarkeret. Bestyrelsen indstiller til nyvalg Jes Klausen, valgt udenmodkandidat.

 

8.    Valg af revisor suppleant:  Erik W Nielsen Genvalgt  

 

9.    Evt.

Der flere der erutilfredse med at Discoverys 11 kanaler ikke længere findes i TV pakkerne fraYouSee. Få mente også at priserne burde sættes ned og skift af programpakkegjort gratis jf. indholdet er skiftet. Et medlem vil gerne have svar på ombestyrelsen vil overveje om aftalen med YouSee skal opsiges inden udgangen afåret.

 

(Formanden) Bestyrelsenfølger hele tiden udviklingen på området med hensyn til udbud og priser, idetder hvert år drøftes om vi med fordel kan fortsætte med YouSee eller der kannoget der giver Antenneforeningens medlemmer en bedre pris eller bedreprogrammer i forhold til pris. og påpeger desuden at Antenneforeningen altidarbejder for at skaffe medlemmer det billigst mulige TV/Programpakker pånuværende findes der på trods af manglende Discovery kanaler ikke et

bedre tilbud, såbestyrelsen overvejer ikke på nuværende at opsige aftalen med youSee.

 

 (Supplerende uden for referat: detskal bemærkes at der i Vejle området på nuværende kun er 2 leverandører påkabelnet youSee og Stofa og på fiber Ewii som også leverer programmer fra youSee.Vores landsforening FDA har afholdt en række møder landet over med foreningerder modtager fra youSee, den generelle holdning har været opbakning til atyouSee lytter til kundernes behov, kun få har skiftet til ny leverandør, de øvrigeleverandører har umiddelbar den samme holdning men lurepasser og lader youSeetage skraldet og forsøger at kapre nye kunder.)

 

Bestyrelse takkede denafgående formand Jes Klausen for det store arbejde han har lagt iantenneforeningen siden start den 19-09-2003.

 

Generalforsamlingen afsluttes:

youSee - vi tilpasser os danskernes tv-vaner 

 

Discovery:  Supplerendeinformation fra youSee ved Steen Dahl

 

Steen Dall. Steen redegjorde for forhandlingen og brud medDiscovery. Her informeres bl.a. at YouSee skulle betale for alle Discoverys 11kanaler selv om flere valgte dem fra i ”bland selv” pakkerne. Dette gjorde atYouSee derved kom til at betale dobbelt, idet de nye kanaler også skulleafregnes til udbyderne. YouSee påpeger at der er lagt nyt indhold i pakkernesom modsvarer det der er fjernet fra Discovery. YouSee har ikke ønsket atstoppe samarbejdet med Discovery men de vilkår samarbejdet skulle fortsætte påkunne ikke accepteres. YouSee valgte derfor at stoppe samarbejdet efter 36 år.

PDF fil indeholder detaljeret

 punkter fra generalforsamlingen 

 


 

 
Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os